Firma

Przedsiębiorstwo EKO-DBAJ, działa na rynku
od 2003 r.

Doświadczenie i zbudowany potencjał techniczny pozwala nam nadzorować i eksploatować obiekty typu: ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodno-kanalizacyjne, przepompownie, tłocznie ścieków, podczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie ścieków.

Chcemy spełniać wymagania naszych Klientów w trosce
o środowisko naturalne. Przejawia się to skutecznym oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych oraz zagospodarowaniem odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków i innych odpadów ulegających biodegradacji.

Firma

Zarząd firmy

Jarosław Piętka
prezes zarządu

Józef Półtorak
członek zarządu