Nadzór i eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej

Kompleksowa eksploatacja, przeglądy i serwisy obiektów:

  • infrastruktury wodociągowej – ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz obiekty towarzyszące
  • infrastruktury kanalizacyjnej – oczyszczalnie ścieków, podczyszczalnie ścieków przemysłowych, przepompownie, tłocznie, separatory oraz sieci kanalizacyjne

Usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych, pogotowie techniczne działające 24 h/dobę.

Nadzór i eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej