Usługi specjalistyczne

  • ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych
  • serwis i czyszczenie separatorów, tłoczni, przepompowni ścieków
  • wykrywanie nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych
  • wywóz nieczystości płynnych
  • transport osadów ściekowych
Usługi specjalistyczne