Sprzęt

samochody sck
  • ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanałów z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu
  • usuwanie zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych
  • wypompowywanie wody z zalanych piwnic, dołów i zbiorników
  • nabijanie igłofiltrów dla odwodnienia wykopów
samochody sck herkules
maszyny wiertnicze
 • Przewierty horyzontalne HDD pod drogami, torami kolejowymi, rzekami
  i innymi przeszkodami terenowymi

koparki
 • Roboty budowlano-montażowe: koparki, minikoparki, ładowarki i inny sprzęt budowlany

zestaw-video-inspekcja
 • Monitoring sieci kamerami inspekcyjnymi o wysokiej rozdzielczości
  z możliwością zapisu cyfrowego
  i raportowania.